Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0899 7bc2 500
Floppy disks are like Jesus They died to become the icon of saving
Reposted frombog bog viaaperture aperture
4136 6d4d 500
6341 81ea 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
5715 14e9
Reposted fromGIFer GIFer viaabcde abcde

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viazoou zoou
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viazoou zoou
Reposted fromgruetze gruetze viamolotovcupcake molotovcupcake
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viazoou zoou
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viazoou zoou
Reposted fromnaich naich viaabcde abcde
2218 40ff
2256 ce36
Reposted fromnsfwgourmet nsfwgourmet viasucznik sucznik
5263 aa70
Reposted fromzciach zciach viavaira vaira
0518 bd25 500
Reposted fromBabson Babson viaoxygenium oxygenium
Reposted fromFlau Flau viasushi0x01 sushi0x01
4213 bd82 500
4911 e49d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6427 bd93 500
0620 7bee
Reposted fromnsfwgourmet nsfwgourmet viavictorian victorian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...